Ga met Grutsk & Grien mee op Expeditie(s)!

GEen half jaar na het eerste en onvergetelijke Rasterhoff Festival in Sneek wordt Expeditie Grutsk & Grien naar een groenere toekomst voortgezet. Met ontmoetingen tussen deelnemers uit terreinen van het duurzaamheidsveld die op het oog niets met elkaar van doen hebben, zal worden aangetoond dat ‘bewuster leven’ iets is dat alle facetten van het dagelijks leven raakt.

Een nieuwe editie van het festival laat nog ruim een jaar op zich wachten, maar met de bijeenkomsten van Expeditie Grutsk & Grien wordt ruimte gecreëerd om alles wat groen is in Zuidwest Friesland te laten bloeien. Bij de expeditie-middagen is iedereen welkom: ondernemers, beleidsmakers, consumenten, producenten en wie maar geïnteresseerd is. 

Op 1 maart as. vangt de reeks aan bij Perron 2 in IJlst en wordt men ontvangen door de initiatiefnemers van onder andere het Repair Café. Samen met de vrijwilligers van de Voedselbank buigen wij ons tussen 15.00 en 17.00 uur over verspilling. Koop geen nieuwe spullen, maar repareer wat je hebt. Een derde van al het eten dat geproduceerd wordt, gaat als afval verloren. Minder spullen kopen en minder eten weggooien zijn de grootste bijdragen die je kunt leveren aan het milieu. Wat kunnen we zelf doen om de ecologische voetafdruk van onze consumptie kleiner te maken? Tijdens deze eerste expeditie wordt tevens een lekker gerechtje gemaakt van het product waarvan het meest wordt weggegooid: brood.

Op 29 maart as. gaan we naar het AZC in Sneek om te praten over de rol van een groene leefomgeving op het welbevinden van de mens. In een groene buurt zijn bewoners gelukkiger en gezonder, maar hoe maken we die buurten groener? Op het asielzoekerscentrum in Sneek werken we in samenwerking met Donkergroen aan concrete acties om stadswijken en dorpen een groener aangezicht te geven.

Vrijdagmiddag 12 april as. gaat de expeditie naar de boerderij Op de Him in Jorwert. Daar wordt het belang van gezonde bermen en grond besproken: boordevol bloemen en bijen en zonder blik, plastic en ander vuil. De Rommelrinners die Joure schoon houden, vertellen daar hoeveel plezier en voldoening samen zwerfvuil ruimen geeft.

Bij andere expedities gaat het over pionieren in duurzaam ondernemerschap, over de voedseltransitie, afvalreductie en over hoe gelukkig we kunnen worden van samen tuinieren in de wijk. Tot en met juli is er iedere maand een vrijdagmiddag met vrolijke verbinding vol inspiratie voor een groener leven voor onder andere consumenten, vrijwilligers, ondernemers, omwonenden en beleidsmakers.

Zo laten de bewoners van het asielzoekerscentrum in de Sneker wijk Noorderhoek op 29 maart as. hun creativiteit zien. Ze maken de mooiste spullen van restmaterialen en verbouwen kruiden, groenten en planten. Samen met lokale initiatiefnemers nemen we een kijkje bij het AZC, krijgen we een rondleiding langs het groen in de wijk en zullen we samen eetbaar groen gaan planten. Later in het voorjaar gaat het in de graanmolen van Witmarsum over ambachten. Kunnen we nog een brood bakken met graan van eigen bodem of een sok breien van eigen wol? Een expeditie met Mevrouw de Molenaar en Dorine van de Beukel over grondstoffen en vakmanschap. De zeer gevarieerde expedities voeren ons langs molens, boerderijen, tuinen, wijken en restaurants. Voor meer informatie over de expedities kunt u terecht op onze site www.grutskengrien.nl/het-vervolg/

Aanmelden voor 1 van de Grutsk & Grien Expedities kan via een mail aan astrid@aparthe.nl

                                                                                         ***

Het doel van Expeditie Grutsk & Grien is zoveel mogelijk mensen te inspireren om in het dagelijks leven (extra) stappen te zetten richting een groenere en meer duurzame leefstijl. Individueel als burger of ondernemer, maar nog mooier: samen met wijk- of dorpsgenoten of andere ondernemers. De initiatiefnemers zijn Astrid Koops-Tippersma (Aparthe Kommunikatie) en Lucie Gelderblom (Netwerk Duurzame Dorpen). Meer over het gehele project vindt u op www.grutskengrien.nl

Basisschoolleerlingen leren alles over afval scheiden

Gastlessen op scholen slaan aan!

Ook leerlingen van CBS De Vuurvlinder in Sneek vinden afval scheiden erg belangrijk. En dat was afgelopen vrijdag luid en duidelijk te horen! De kinderen van alle groepen 5, 6 en 7 leerden van twee gastdocenten dat er zes soorten afval zijn die je ècht niet meer bij het restafval mag gooien. ’HE, HO, NET YN ‘E KLIKO!’ scandeerden de kinderen en hun leerkrachten bij de feestelijke afsluiting, aangemoedigd door de Coolkids Party die speciaal voor deze gelegenheid een optreden verzorgde.

Jongere kinderen oefenden met een grote zak afval en een milieustraatje in de klas. Is een drinkpak nu wel of niet oud papier? Mag de pot met deksel en al in de glasbak? En waar moet dat oude mobieltje naar toe? De oudere kinderen onderzochten de situatie op school. Zijn bijvoorbeeld vier klokken in één lokaal echt wel nodig? Wat verdwijnt er elke dag in de prullenbak van een groep? Wat voor afval wordt er op de hele school geproduceerd en wat gebeurt daar eigenlijk mee? Ze concludeerden dat er best nog wat verbeterd kan worden. Zo zou er op school in ieder geval een GFT-bak moeten komen en zijn ze van plan om een afvalvrije lunch te organiseren.

De gastlessen over het scheiden van afval worden dit schooljaar aangeboden aan alle basisscholen in Sneek en wijde omgeving door Expeditie Grutsk & Grien. Ze sluiten aan op het Rasterhoff Festival dat initiatiefnemers Lucie Gelderblom en Astrid Koops-Tippersma op 9 september jl. organiseerden in het Rasterhoffpark te Sneek.

Leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool in Sneek en It Harspit in Oppenhuizen kregen als eersten de gastlessen en ook op De Oudvaart in Sneek weten leerlingen en leerkrachten nu nog meer over afval scheiden. In de komende maanden zal het team van Grutsk & Grien ook nog andere basisscholen bezoeken. Jong geleerd is oud gedaan en dat geldt zeker ook voor het slim omgaan met afval en het goed scheiden ervan.

Het samenwerkingsverband Grutsk & Grien is een initiatief van Aparthe kommunikatie en
Netwerk Duurzame Dorpen en wil zoveel mogelijk mensen inspireren om duurzamere,
meer toekomstgerichte keuzes te maken in het dagelijks leven. Iedereen die daaraan wil
bijdragen mag aanhaken (www.grutskengrien.nl).

De educatieve materialen en producten die Grutsk & Grien gebruikt, zijn ontwikkeld in samenwerking met NME-netwerk GroenDoen.